Onze business control diensten

Met YourController heeft u één vaste financiële partner die de complete financiën van het bedrijf kent en kan overzien. Zijn er specialisten nodig, zoals accountants of fiscalisten? Dan kunnen die kosten efficient ingeschakeld worden. Wij zijn de-facto uw interne controller en  sparring partner.

Your controller biedt een compleet pakket, van inrichten van de administratie en begroting tot monitoren, rapporteren, aansturen en aangiftes. Van Financial Control naar Business Control.

1) Business planning

In control zijn begint bij een goede business planning en begroting. Wij stellen die met u op en beoordelen de juridische en fiscale structuur van de onderneming. Verder nemen we de inrichting van administratie en de processen goed onder de loep en implementeren de verbetervoorstellen. Want garbage-in betekent garbage-out. Een belangrijk uitgangspunt is het zo optimaal mogelijk gebruik maken van technologie.

2) Control

Het voortdurend monitoren van de financiële processen en het bijsturen daarvan is van groot belang voor de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de informatie uit de systemen. Wij volgen de processen op de voet en sturen ze aan, waar nodig. Zo is de organisatie niet even in control, maar voortdurend in control.

3) Rapporteren

YourController maakt een koppeling tussen uw informatiesysteem en een rapportagetool voor de management informatie. Maandelijks worden de resultaten gerapporteerd en ontwikkelingen besproken. De jaarrekening en consolidatiestukken worden opgesteld en de fiscale aangiften voorbereidt. Bent u als bedrijf controleplichtig, dan kan de externe accountant efficiënt zijn werk doen.

 

Onze werkwijze?

Onze samenwerking start bij wat uw organisatie nodig heeft. Dit inventariseren we met u met behulp van onze uitgebreide check op meer dan 100 punten. Dit doen we met onze uitgebreide in control check op meer dan 100 punten. Deze check analyseren we waarna u binnen 2 weken de uitkomst en een plan van aanpak ontvangt. Benieuwd? Doe binnen 5 minuten onze verkorte in control check.

Neem contact op en doe de in control check