In control

Bent u op zoek naar een controller die u ondersteunt bij continue verbeteringen om activiteiten slimmer te doen zodat de onderneming groeit en de continuïteit is geborgd? Dan zijn wij de juiste partner. De doelstellingen van de onderneming zijn hierbij het uitgangspunt, deze zijn te herleiden tot een efficiënte bedrijfsvoering, betrouwbare informatie en het voldoen aan de regelgeving.

We maken een scan van de bedrijfsprocessen in overleg met de onderneming. Dit kunnen bijvoorbeeld de volgende processen zijn:

• Business planning
• Werkkapitaal
• Personeel
• ICT & Data
• Financieel & Rapportage
• Aandeelhouders versus onderneming

In de procesaanpak richten we ons op het efficiënter uitvoeren van de processen en het beheersen van de risico’s. Na een analyse en rapportage ten aanzien van de bepaalde bedrijfsprocessen gaan we aan de slag met de verbeteracties.

Het heeft onze voorkeur om de bepaalde verbeteracties voor de onderneming te implementeren zodat wordt bewaakt dat de acties tijdig worden afgerond. Spreekt onze werkwijze u aan dan horen we graag van u!